DANH SÁCH SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu “Victory Bear” của Fukuvi được thành lập với mục đích cung cấp các sản phẩm chất lượng cao để sử dụng trong xây dựng và cải tạo. Không giống như các sản phẩm khác, Sản phẩm Thương hiệu đã được cải tiến và sửa đổi bởi nhóm nghiên cứu & phát triển để bổ sung các tiện ích và ưu điểm mà hầu như không thể tìm thấy trong các mẫu tiêu chuẩn hiện hành. Các sản phẩm này bao gồm các sản phẩm được sử dụng trong các công trình, nhà ở, nội thất, ngoại thất, trong quá trình cải tạo và trong các dự án xây dựng mới.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm hiện đang sản xuất tại Việt Nam. Bấm vào nút “CHI TIẾT” để tìm hiểu thêm về từng sản phẩm.

MIKIRI

NẸP GÓC
TRẦN THẠCH CAOO

JOINER

NẸP NỐI TẤM
CHO TƯỜNG
THẠCH CAO

CORNER BEAD – B

NẸP ỐP GÓC
TƯỜNG THẠCH
CAO

TENKENKO – T

KIỂM TRA TRẦN NHÀ
KHUNG THĂM TRẦN

TENKENKO – V

KIỂM TRA TRẦN NHÀ
KHUNG THĂM TRẦN

TENKENKO – N15

KIỂM TRA BÊN TRONG TƯỜNG
KHUNG THĂM TƯỜNG

Tenkenko – 1G

KIỂM TRA BÊN TRONG TƯỜNG
KHUNG THĂM TƯỜNG

TENKENKO – ALUMINUM

KIỂM TRA TRẦN NHÀ
KHUNG THĂM TRẦN

HABAGI

LEN CHÂN TƯỜNG
 

MEJIBO

THANH CHỈ TƯỜNG
CHO TƯỜNG BÊ TÔNG

CORNER BEAD – M

NẸP ỐP GÓC TƯỜNG
TRÁT VỮA

COOL HANGER

GIÁ TREO CÓ
THỂ ĐIỀU CHỈNH
 

OA Floor – TN50

VĂN PHÒNG
SÀN NÂNG

OA Floor – FP3000

VĂN PHÒNG
SÀN NÂNG

Ankara

SÀN PHÒNG TẮM

COOL HANGER

GIÁ TREO CÓ
THỂ ĐIỀU CHỈNH
 

MIKIRI

NẸP GÓC
TRẦN THẠCH CAOO

JOINER

NẸP NỐI TẤM
CHO TƯỜNG
THẠCH CAO

CORNER BEAD – B

NẸP ỐP GÓC
TƯỜNG THẠCH
CAO

TENKENKO – T

KIỂM TRA TRẦN NHÀ
KHUNG THĂM TRẦN

TENKENKO – V

KIỂM TRA TRẦN NHÀ
KHUNG THĂM TRẦN

TENKENKO – N15

KIỂM TRA BÊN TRONG TƯỜNG
KHUNG THĂM TƯỜNG

TENKENKO – 1G

KIỂM TRA BÊN TRONG TƯỜNG
KHUNG THĂM TƯỜNG

TENKENKO – ALUMINUM

KIỂM TRA TRẦN NHÀ
KHUNG THĂM TRẦN

HABAGI

LEN CHÂN TƯỜNG

MEJIBO

THANH CHỈ TƯỜNG
CHO TƯỜNG BÊ TÔNG

CORNER BEAD – M

NẸP ỐP GÓC TƯỜNG
TRÁT VỮA

COOL HANGER

GIÁ TREO CÓ
THỂ ĐIỀU CHỈNH

OA Floor – TN50

VĂN PHÒNG
SÀN NÂNG

OA Floor – FP3000

VĂN PHÒNG
SÀN NÂNG

Ankara

SÀN PHÒNG TẮM

Placeholder

Placeholder
Placeholder

Sản phẩm thương hiệu