VỀ CHÚNG TÔI

Fukuvi Vietnam is a Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. brand, which supplies a variety of branded construction materials and OEM products to companies around the world. Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. is the largest plastic extrusion manufacturer of construction and industrial products in Japan. Headquartered in Fukui City, Fukuvi has sales branches and factories located throughout the country, as well as overseas. Established in 1953, we have been producing extrusion molding products for over 50 years, mounting years of experience, which has allowed us to perfect the extrusion process and innovate within the industry. Fukuvi branded products make residential construction quick and easy, while also providing improved usability and comfort for future residents. Our OEM manufacturing division works with our clients, large and small, to produce high-quality components and innovative design solutions that are tailored to our customers’ needs. Fukuvi’s superior extrusion molding technology along with our highly trained and visionary members of the R&D department allows us to constantly push the bar in terms of innovation and quality within the industry, creating new solutions and products to exceed our customers’ expectations.

VỀ CHÚNG TÔI

Fukuvi Vietnam is a Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. brand, which supplies a variety of branded construction materials and OEM products to companies around the world. Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. is the largest plastic extrusion manufacturer of construction and industrial products in Japan. Headquartered in Fukui City, Fukuvi has sales branches and factories located throughout the country, as well as overseas. Established in 1953, we have been producing extrusion molding products for over 50 years, mounting years of experience, which has allowed us to perfect the extrusion process and innovate within the industry. Fukuvi branded products make residential construction quick and easy, while also providing improved usability and comfort for future residents. Our OEM manufacturing division works with our clients, large and small, to produce high-quality components and innovative design solutions that are tailored to our customers’ needs. Fukuvi’s superior extrusion molding technology along with our highly trained and visionary members of the R&D department allows us to constantly push the bar in terms of innovation and quality within the industry, creating new solutions and products to exceed our customers’ expectations.

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH DOANH NGHIỆP

Nhằm tạo ra và cung cấp các giá trị mới thông qua hóa học đồng thời đóng góp cho cộng đồng địa phương, duy trì tính bền vững của môi trường và giúp tạo ra một xã hội tích cực trong tất cả các hoạt động kinh doanh.

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH DOANH NGHIỆP

Nhằm tạo ra và cung cấp các giá trị mới thông qua hóa học đồng thời đóng góp cho cộng đồng địa phương, duy trì tính bền vững của môi trường và giúp tạo ra một xã hội tích cực trong tất cả các hoạt động kinh doanh.

TẦM NHÌN TRUNG ĐẾN DÀI HẠN

Liên tục thử thách bản thân chúng tôi để phát triển những công nghệ mới và góp phần hình thành thị trường mới có tác động tích cực đến xã hội.

Tập đoàn Fukuvi được thành lập như một tập hợp các công ty nơi mà nhân viên tích cực làm việc và có điều kiện phát triển bản thân cùng với sự tiến bộ của công ty.

TẦM NHÌN TRUNG ĐẾN DÀI HẠN

Liên tục thử thách bản thân chúng tôi để phát triển những công nghệ mới và góp phần hình thành thị trường mới có tác động tích cực đến xã hội.

Tập đoàn Fukuvi được thành lập như một tập hợp các công ty nơi mà nhân viên tích cực làm việc và có điều kiện phát triển bản thân cùng với sự tiến bộ của công ty.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRUNG ĐẾN DÀI HẠN

1. Mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi sang các thị trường đang phát triển.
2. Tạo ra lợi nhuận bằng cách cải thiện năng suất.
3. Thiết lập một nền tảng quản lý biến đổi sẽ tiên phong cho những ý tưởng mới.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRUNG ĐẾN DÀI HẠN

1. Mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi sang các thị trường đang phát triển.
2. Tạo ra lợi nhuận bằng cách cải thiện năng suất.
3. Thiết lập một nền tảng quản lý biến đổi sẽ tiên phong cho những ý tưởng mới.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cam kết làm việc với khách hàng để sản xuất ra các sản phẩm ĐÚNG và làm việc ĐÚNG – đúng thời gian, mọi lúc, trong phạm vi ngân sách.
Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia sản xuất và kỹ sư lành nghề, những người có thể giúp bạn tinh chỉnh thiết kế của mình khi cần thiết, sao cho đáp ứng ngoại quan và phù hợp với các chức năng yêu cầu.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cam kết làm việc với khách hàng để sản xuất ra các sản phẩm ĐÚNG và làm việc ĐÚNG – đúng thời gian, mọi lúc, trong phạm vi ngân sách.
Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia sản xuất và kỹ sư lành nghề, những người có thể giúp bạn tinh chỉnh thiết kế của mình khi cần thiết, sao cho đáp ứng ngoại quan và phù hợp với các chức năng yêu cầu.

VỀ CHÚNG TÔI